آخرین به روز رسانی:

مشاهده آمار برای همه کشورها .

برای آمارهای بیشتر از جمله تاریخی ، نمودارها اینجا کلیک کنید.

کل پرونده ها

واکشی داده ها ...

فوتشدگان

واکشی داده ها ...

بهبود یافته

واکشی داده ها ...

موارد فعال

واکشی داده ها ...

Hospitalized

واکشی داده ها ...

موارد بحرانی

واکشی داده ها ...

آزمایشات

واکشی داده ها ...

دوزهای مصرف شده

واکشی داده ها ...

جمعیت

واکشی داده ها ...

مشاهده همه آمار واکسن.

%

شما این وب سایت را مفید میدانید؟ با دوستان خود به اشتراک بگذارید تا به آنها نیز کمک کنید!

برای همه به روز رسانی ها

Loading History...

Choose day:

Due to time difference, some areas may still show their "yesterday" statistics today. If that's the case, select "yesterday".

مناطق کل پرونده ها
( %)
New Cases کل مرگ
( %)
New Deaths بهبود یافته New Recoveries موارد فعال
( %)
Hospitalized موارد بحرانی دوزهای مصرف شده دوز اول کاملا واکسینه شده دوزهای تحویل داده شده واکسن Booster کل تست ها کل پرونده ها/
1M
کل مرگ/
1M
کل تست ها/
1M
برآورد واکسینه شده 70٪ (روزها) دوز اول % کاملا واکسینه شده % دوزهای مصرف شده/
جمعیت %
دوزهای تحویل داده شده/
1M
جمعیت

متریک:

روزانه

ایتالیا آمار Covid مناطق News

منبع اطلاعات: