%

För alla uppdateringar

Världsstatistik

Totalt antal fall

Hämtar data...

Dödsfall

Hämtar data...

Återställd

Hämtar data...

Aktiva fall

Hämtar data...

Kritiska fall

Hämtar data...

Tester klar

Hämtar data...

Doser administrerade

Hämtar data...

ÅterställdLänder

Hämtar data...

Befolkning

Hämtar data...

Värld Covid Statistics Länder

Loading History...

Choose day:

Due to time difference, some areas may still show their "yesterday" statistics today. If that's the case, select "yesterday".

Länder Totalt antal fall
( %)
New Cases Totala dödsfall
( %)
New Deaths Återställd New Recoveries Aktiva fall
( %)
Kritiska fall Doser administrerade First Dose Fullt vaccinerad Doser levererade Totala tester Totalt antal fall/
1M
Totala dödsfall/
1M
Totala tester/
1M
70% vaccinerad uppskattning (dagar) First Dose % Fullt vaccinerad % Doser administrerade/
pop. %
Doser levererade/
1M
Befolkning

Värld Covid Statistics Grafer

Värld Covid Statistics Länder News

Datakälla: