%

За сите новости

Светска статистика

Вкупно Случаи

Смртни Случаи

Оздравени

Активни Случаи

Критични Случаи

Тестовите се завршени

дадени дози

ОздравениДржави

Популација

Свет КОВИД Статистики Држави

Loading History...

Choose day:

Due to time difference, some areas may still show their "yesterday" statistics today. If that's the case, select "yesterday".

Држави Вкупно Случаи
( %)
New Cases Вкупно Смртни Случаи
( %)
New Deaths Оздравени New Recoveries Активни Случаи
( %)
Критични Случаи дадени дози Прва Доза Целосно Вакцинирани Примени Дози Вкупно Случаи/
1 мил.
Вкупно Смртни Случаи/
1 мил.
/
1 мил.
Проценка за 70% Вакцинираност (во денови) Прва Доза % Целосно Вакцинирани % дадени дози/
pop. %
Примени Дози/
1 мил.
Популација

Свет КОВИД Статистики Графици

Свет КОВИД Статистики Држави News

Извор на податоци: