Дискорд

КОВАКС е едноставен Вакцинирачки Бот кој има команди преку кои можете да ги добиете највновите статистики за вакцини на вашиот сервер

Статистики по Земја / Свет

Провинциско Ниво

Државно Ниво