Bot bất hòa

COVAX là một Bot vắc-xin đơn giản, được đóng gói với các lệnh mà bạn có thể sử dụng để xuất các số liệu thống kê vắc-xin mới nhất trong máy chủ của mình.

Thống kê quốc gia / thế giới

Cấp tỉnh

Cấp Quận