Discord Bot

COVAX е прост ваксинен бот, пълен с команди, които можете да използвате за извеждане на най-новите статистически данни за ваксините на вашия сървър.

Държавна / Световна статистика

Провинциално ниво

Окръжно ниво